ناوگان بالگردی افغانستان؛

بالگرد افغانی

 ، یکی از جملات کلیدی و مهمی که رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا در سالجاری بیان کردند، عبارت "برخی میگویند چالش هزینه دارد؛ بله، اما سازش هم هزینه دارد"، است که با نگاهی به اتفاقات و رخدادهای منطقه، مصادیق آن روز به روز بیشتر مشخص می شود. یکی از جدیدترین مصادیق جالب و تاسف انگیز این موضوع را می توان در نحوه برخورد دولت و ارتش آمریکا با نیروهای مسلح کشوری گرفتار و مملو از مشکل افغانستان دانست.

/ 0 نظر / 38 بازدید