سوال یک دختر بچه شیعه از مدیر سنی مذهب خویش...

سوال یک دختر بچه ۸ ساله شیعه از 

مدیر اهل سنت خود که باعث شد 

تمام کارشناسان شبکه های وهابی جوابی 

بجز سکوت برایش نیافتند :

ما در کلاس که ۲۴ نفر هستیم، 

معلم ما وقتی میخاد از کلاس بیرون بره، 

به من میگه: خانم محمدی، 

شما مبصر باش تا نظم کلاس بهم نریزه…

و به بچه ها میگه: بچه ها،شما گوش به 

حرف مبصر کنید،تا من برگردم

شما میگید پیامبر ص از دنیا رفت 

و کسی را به جانشینی خودش انتخاب نکرد

آیا پیامبرصلی الله علیه و آله، 

به اندازه معلم ما،بلد نبود یک مبصر 

و یک جانشین بعد از خودش تعیین کند 

که نظم جامعه اسلامی بهم نریزد؟!

جواب مدیر اهل سنت به دانش آموز شیعه 

:برو فردا با ولیت بیا کارش دارم
دانش اموز رفت وفرداش با دوستش اومد.

مدیر گفت دختر چرا ولیتو نیاوردی, 

مگه نگفتم ولیتو بیار ؟

دانش اموز گفت این ولیه منه دیگه . 

مدیر عصبانی شدو گفت :

منظور من سر پرستته، پدرته، 

رفتی دوستتو آوردی؟

دانش اموز گفت : نشد دیگه اینجا میگی 

ولی یعنی سر پرست، پس چطور 

وقتی پیامبر میگه این علی ولی شماست 

میگید معنی ولی میشه دوست. 

/ 0 نظر / 22 بازدید