این هم یه شعر باحال برای پرسپولیس 91

عجب رسمیه رسم زمونه
قصۀ تیمی ؛ که با خریداش
شاید توی لیگ ؛ دیگه نمونه
چی شد اون ماشین
بنزیناش کجاست؟

...

خدا میدونه
میرن قرمزا ؛ پایین جدول
ازونا فقط
خاطرۀ چار ؛ بیاد میمونه
پرسید زیر لب
سردار با حسرت
که کی این شعرو ؛ اینجور سروده
/ 0 نظر / 4 بازدید