3:45 مانده تا اذان صبح

اوقات شرعی به افق شاهرود
سه شنبه 14 شهریور 91

اذان صبح: 4:57

پ. ف. صبح: 5:27

طلوع آفتاب: 6:25

اذان ظهر: 12:49

پ.ف. نافله ظهر: 14:50

پ.ف. نافله عصر: 15:39

اذان عصر: 16:26

پ.ف. عصر: 17:23

غروب آفتاب: 19:13

اذان مغرب: 19:31

اذان عشا: 20:21

پ.ف. عشا: 22:40

نیمه شب: 0:15

ش.ف. نافله شب: 1:49

خورشید در قبله: 14:34

 

پ.ف.: پایان فضیلت
ش.ف.: شروع فضیلت
/ 0 نظر / 4 بازدید