راز و نیاز

خدایا!فرشته

متبرکم گردان تا عشق ورزیدن و خندیدن را بیاموزم.

به همه عشق بورزم.

حتی کسانی که مرا دوست ندارند!

درکم نمی کنند!

به من آسیب رسانده اند!

از من بد گفته اند واز من بهره کشی کرده اند

بادا که در همه شرایط و مؤفقیت های زنندگی بخندم

وبدانم که در هرچه روی می دهد،

                                                    رحمت تو نهفته است!****

/ 0 نظر / 3 بازدید