خودکشی سربازان آمریکایی رکورد زد

  در هفت ماهه اول سال 2012، نیروی زمینی رکورد 116 خودکشی در میان سربازان حین عملیات را ثبت کرده است. اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد تا پایان دسامبر تعداد خودکشی ها به 200 نفر خواهد رسید.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 4 بازدید