شعرای جاجرم- غفار رهنما

شهر ما را می شناسیدش یقین

 

میهمانان نیک اندیشان سلام                                برشما بادا درود خاص و عام

جملگی تان خوش ز استان آمدید                           از هزاران باغ و بستان آمدید

پا نهادید این دیار پرفروغ                                        از هنرمندان و مردان نبوغ

شهر ما را می شناسیدش یقین                           تکه ی خاک خراسان است این

وسعت جغرافیایش گوید این                                  می درخشد شهر مانند نگین

در شمال غربی استان ماست                               شهر زیبای کویری جان ماست

یک طرف مازندران است در یسار                            امتدادش آن طرف تا سبزوار

در شمال همسایه پررنگ و بو                                شهر بجنورد است این هم گفتار

شهر بیژن سالهای بی شمار                                خورده تاریخش کرده با این دیار

مهر سردار، اندراینجا نقش بود                               بر شکوه و اقتدارش می فزود

از دگر همسا یگانش در کویر                                  دشت سمنان است جای ببر و شیر

نام این شهر کویر دوردست                                   شهر جاجرم او دل تاریخ است

شهر محروم است در اقصا و دور                             چهره اش را شاد بینی دل صبور

روزگاری این سرا مهد هنر                                     مأمن اندیشه های پر گهر

جلوه گاه مهتران و عارفان                                     موطن جمعی کثیر از شاعران

مونس الاحرار از بدر وطن                                      ادعایی بر چنین گفتار من

این بدر آورده شعر بیشمار                                    اندر آن از شاعران نامدار

شهر ما از عشق می گوید سخن                          شهر عرفان است دانی این وطن

بر خراسان شهر ما دروازه بود                                اولین شهر خراسان در ورود

هیرگان بدو ورودش این دیار                                   قومس و تهران از اینجا در گذر

کاروان غرب و هر شهر شمال                                بر خراسان داد جاجرم اتصال

قصه های شهر می باشد دراز                               در دل آثار او بنهفته راز

همدم تاریخ بینی شهر ما                                    صد حکایت می کند از بهر ما

گاه سرداران خون آشام را                                    تلخ کرده بر تمامی کام را

گاه در کشورگشایی همنواز                                 بوده با شاهنشاهان یکه تاز

جور بسیار از سلاطین دیده است                          در تجارت راه تا چین دیده است

نقل غارت از مغولها می کند                                 صحبت از ساز و دهلها می کند

حکمرانان هر یک اینجا پا زدند                                ایلخانان سکه ها اینجا زدند

سربداران را از اینجا شد جلال                               یاوری کردند در حد کمال

لشکر اینسان بر شمال و غرب شد                        نام جاجرم سکه هاشان ضرب شد

شهر آساک است از اشکانیان                              جستجو باید نمایی زین میان

سکه ی اشکانیان آرم بیاد                                   ظرفهای قبل تاریخش زیاد

پهلوان با قدمت چندین هزار                                 در خم تاریخ دارد اقتدار

از نخستین زیستگاههای بشر                              در خراسان بوده ثابت این اثر

قلعه ی افلاک دارد شهر ما                                   باغهای تاک دارد شهر ما

قلعه ی زیبای خوارزمشاهیان                               از جلال الدین می گیرد نشان

آل سلجوق این بنا را زد رقم                                 بر بلندیهای این سامان علم

قلعه ی جاجرم یک دنیا سخن                              در درونش رازهای بس کهن

صد تمدن در دلش دارد نهان                                 پرده از رازش چو برداری عیان

زیر و بم دارد فراوان این دیار                                  گاه محرومیتی بیش از هزار

گاه صحبت از ترقی دارد او                                    بس گهرها از دو دیده بارد او

گر که بشکافی تو این قلب حزین                           ضرب سکه، بس عتیقه، بس نگین

قلبش اکنون معدن بوکسیت هاست                      بی نظیر است این فلز در هر کجاست

این فلز عنوان جادو داده اند                                  هدیه بر مردم از آنرو داده اند

شهر من ای شهر پر درد و حزین                            ای کهن شهر مسیر هند وچین

ای چشیده سرد و گرم روزگار                                باز می جویی شکوه و اقتدار

بازگردیدند سویت چین و هند                                مرتبط گردیده ای با نام سند

باز دوران حیاتی تازه شد                                     شهر من جاجرم پرآوازه شد

باز خواهد شد مسیر کاروان                                  ای کهن شهرم تو خواهی شد جوان

شهر من آب و هوایش خوش نسیم                       شوخ طبعند مردمانش از قدیم

مردمانش شیعیان نیک مرد                                  پیرو آل علی و جمله درد

شاعری شوریده دارد شهر ما                                نام او خواهی تو بشنو ( رهنما )

 
/ 1 نظر / 4 بازدید
سحر

ali سلام ممنون از وب لاگ جالبت ، امیدوارم خوب باشه همیشه . منم با کمک دوستام "مجله تصویری مشاهده!" رو ساختیم که بیشتر از 40000 تا عکس خوب داخلشه و روزی 200 تا عکس جدید هم اضافه می کنیم ، بیا ببین نظرت چیه اگه دیدی مفیده و خوشت اومده ، تو وبلاگت بهش لینک بده ، تا خودت و دوستات بتونین همیشه ازش استفاده کنین . فعلا بای